• Segers Chiropractie

A.G. van den Ende

Bij Segers ben je letterlijk in goede handen. Hij verstaat zijn vak goed. Wel vind ik dat er soms te veel tijd besteed wordt aan het beantwoorden van vragen die aan de behandeling vooraf...
Bij Segers ben je letterlijk in goede handen. Hij verstaat zijn vak...

Tunnelsyndromen

Tunnelsyndromen ontstaan wanneer er door een beknelling van een perifere zenuw in een bepaald gebied van het lichaam tintelingen, doofheid en/of uitval van bepaalde lichaamsdelen optreed. Dit kan in de armen en benen voorkomen, waarbij klachten meestal langzaam door de tijd heen zijn opgebouwd.

Carpaal en cubitaal tunnel syndroom

De bekendste en meest voorkomende vorm van tunnelsyndroom is het carpaal tunnelsyndroom, waarbij de zenuw die door de pols loopt bekneld raakt en voor tintelingen in de hand zorgt. Ook in het ellebooggebied kan een zenuw bekneld raken, hier spreken we over cubitaal tunnelsyndroom, waarbij symptomen in een ander gebied van de hand optreden. Ook kunnen spieren die aangestuurd worden door de zenuw hun kracht verliezen. Naast deze twee veel voorkomende tunnelsyndromen kunnen ook op andere plaatsen beknellingen van zenuwen ontstaan wanneer deze door anatomische tunnels lopen.

Behandeling

Klachten ontstaan doordat de ruimte voor de desbetreffende zenuw belemmerd wordt. Dit kan door een ontsteking, een gespannen spier, of door een irritatie vanuit gewrichten, die samen met de botten de tunnels vormen. Door de ruimte voor de zenuw weer te herstellen en irritaties op te heffen, kunnen klachten op korte en lange termijn opgelost worden. Belangrijk is dus om te onderzoeken waar de beknelling optreedt en waarom dit gebeurt. Door extra kennis op het gebied van onderzoek en behandeling van klachten in de extremiteiten, kunnen tunnelsyndromen bij Segers Chiropractie – Den Bosch doeltreffend verholpen worden.