• Segers Chiropractie
  • Segers Chiropractie
  • Segers Chiropractie

HLAM van Vlerken

Mijn vrouw had stekende pijn vanuit een bilspier (Piri formis syndroom) met pijnlijke uitstralingen in haar linker been.. Na slechts twee behandelingen en een derde controle, was de pijn...
Mijn vrouw had stekende pijn vanuit een bilspier (Piri formis...

Privacy

Ons bedrijfs- en postadres is
Pettelaarseweg 188G
5216 BW ‘s-Hertogenbosch

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 57445737

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
– uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
– uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke
– uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
– uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
– alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciele doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om de inhoud van onze website te verbeteren.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieen die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
—————————————————————

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
– Per email: info@segers-chiropractie.nl
– Per telefoon: 073-7676003
– Per post: Pettelaarseweg 188G, 5216 BW ‘s-Hertogenbosch

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciele telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.

Uw gegevens geven wij alleen door aan derden indien dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, zullen wij vooraf aan u toestemming vragen.

Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Hiervoor ontvangen wij graag een schriftelijk verzoek van u.

Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Echter kunnen wij u (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Uw gegevens worden in dat geval daarom op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.

U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Ook dan kunnen zij u (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg verlenen. Uw gegevens zullen dan ook opgeslagen worden in een inactief archief.

U kunt bij ons bezwaar maken indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

U krijgt direct een bericht van ons indien er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld een datalek.

Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.

Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.